Blog

Ефективне ціноутворення - це стратегічний процес встановлення цін на продукцію або послуги таким чином, щоб максимізувати прибутковість і досягти цілей бізнесу. Воно включає в себе врахування різних чинників: