Динамічне та конкурентне ціноутворення - що обрати?

Динамічне ціноутворення і конкурентне ціноутворення - обидві стратегії відповідають за підтримку конкурентоспроможності продукції та збереження рівня продажів. Водночас вони різняться за своїм підходом і спрямованістю.

Як обрати між конкурентним і динамічним ціноутворенням?

Основними факторами для порівняння даних технік є:

 1. Підхід:
  • Динамічне ціноутворення (ДЦ) - стратегія передбачає коригування цін у режимі реального часу. Метою є оптимізація цін для відповідності сприйманій цінності та отримання максимально можливого доходу.
  • Конкурентне ціноутворення (КЦ) - фокусується на встановленні цін на рівні або трохи нижче від цін конкурентів. Мета - залучити покупців, пропонуючи аналогічну ціннісну пропозицію за вигіднішою ціною порівняно з конкурентами.
 2. Гнучкість ціноутворення:
  • ДЦ: дає змогу гнучко коригувати ціни залежно від різних факторів і змінних. Вартості можуть бути збільшені або зменшені у відповідь на зміни попиту, сезонності, рівня запасів або інших умов ринку.
  • КЦ: Конкурентне ціноутворення є відносно менш гнучким, оскільки воно ґрунтується на моніторингу та відповідності або незначному зниженні цін конкурентами. Зміни прайсу можуть бути не такими частими та динамічними порівняно з ДЦ.
 3. Складність:
  • ДЦ: Впровадження динамічного ціноутворення вимагає передової аналітики даних, алгоритмів ціноутворення, а також здатності збирати й обробляти ринкові дані в режимі реального часу. Воно може бути складнішим у реалізації через необхідність створення складних систем ціноутворення і постійного моніторингу.
  • КЦ: Конкурентне ціноутворення відносно простіше в реалізації, оскільки здебільшого передбачає моніторинг цін конкурентів і відповідне коригування власних цін. Воно може потребувати регулярного ручного відстеження або використання інструментів цінової аналітики.
 4. Мета:
  • ДЦ: Основною метою динамічного формування вартості є оптимізація доходів і прибутку шляхом коригування прайс-листів залежно від динаміки ринку та поведінки клієнтів у режимі реального часу.
  • КЦ: Основною метою конкурентного ціноутворення є отримання переваги за рахунок пропозиції аналогічної цінності за привабливішою ціною порівняно з конкурентами. Воно фокусується на частці ринку і залученні клієнтів за допомогою цінових стратегій.

Загалом, динамічне ціноутворення має на увазі коригування цін у режимі реального часу на основі різних чинників для максимізації виторгу та прибутку, тоді як конкурентне ціноутворення фокусується на встановленні цін на рівні або трохи нижче від цін конкурентів для залучення клієнтів.

Принципи динамічного ціноутворення

Формування вартості товарів на основі цього методу може здійснюватися на підставі таких аспектів:

 1. Ціноутворення на основі ринку. Динамічне ціноутворення засноване на принципі встановлення цін на основі ринкових умов і готовності клієнтів платити. Ціни не фіксуються, а коливаються залежно від змін у динаміці попиту та пропозиції.
 2. Аналіз даних у режимі реального часу. Динамічне ціноутворення вимагає постійного аналізу даних в ОНЛАЙН для виявлення закономірностей, тенденцій і чинників, що впливають на ухвалення рішень про ціну. Це включає в себе моніторинг даних про продажі, поведінку клієнтів, прайсів конкурентів, рівні запасів і зовнішні ринкові умови.
 3. Чутливість до попиту. Динамічне встановлення цін враховує чутливість покупців до змін. Аналізуючи історичні дані та ринковий попит, компанії можуть визначити оптимальні цінові точки для максимізації доходу без негативного впливу на обсяг продажів.
 4. Еластичність попиту. Розуміння цінової еластичності попиту має вирішальне значення для динамічного ціноутворення. Еластичний попит означає, що клієнти дуже чутливі до змін прайс-пропозицій, тоді як нееластичний попит вказує на нижчу чутливість. Динамічне ціноутворення враховує ці рівні еластичності та відповідним чином коригує ціни.
 5. Персоналізація та сегментація. Програма може бути налаштована для різних сегментів споживачів на основі їхніх уподобань, поведінки та готовності платити. Сегментуючи клієнтів і підлаштовуючи ціни під їхні конкретні потреби, компанії можуть оптимізувати доходи і підвищити задоволеність клієнтів.
 6. Конкурентна розвідка. Моніторинг та аналіз цін конкурентів має важливе значення для динамічного ціноутворення. З огляду на ці дані, компанії можуть вибудовувати свою цінову стратегію таким чином, щоб підтримувати конкурентоспроможність і одночасно максимізувати прибутковість.
 7. Алгоритми та автоматизація. ДЦ часто використовує алгоритми й автоматизацію для аналізу даних і коригування цін у режимі реального часу. Ці алгоритми враховують безліч факторів і зумовлених правил для розрахунку оптимальних цін.
 8. Сезонність і формування прайсу на основі часу. ДЦ враховує вплив сезонності, часу доби і конкретних подій на поведінку і попит клієнтів. Ціни можуть змінюватися залежно від пікових періодів, свят, вихідних та інших факторів, що залежать від часу.
 9. Тестування та ітерації. Постійне тестування, моніторинг та ітерація є обов'язковими процесами. Компанії повинні проводити експерименти з ціноутворення, оцінювати результати та вдосконалювати свої цінові стратегії на основі отриманих даних.
 10. Прозорість і комунікація. Ефективні стратегії динамічного ціноутворення забезпечують прозорість і чітку комунікацію з клієнтами. Клієнти мають розуміти, чому ціни коливаються, і сприймати цінність тих вартостей, які з них стягуються.

ДЦ може бути складним процесом, тому під час реалізації цієї стратегії компанії повинні ретельно враховувати свою галузь, цільовий ринок і конкретні бізнес-цілі. Дотримуючись цих принципів і використовуючи передові методи аналізу даних, компанії можуть ухвалювати оптимальні рішення в даному питанні, максимізувати доходи й адаптуватися до динаміки ринку в режимі реального часу.

Принципи конкурентного ціноутворення

Йдеться про стратегію, за якої підприємство встановлює свої ціни на основі тих, що встановлені його конкурентами. Метою конкурентного ціноутворення є збереження конкурентоспроможності на ринку при збереженні прибутковості. Ось деякі принципи КЦ:

 • Аналіз конкурентів. Проведіть ретельний аналіз цінових стратегій ключових гравців на ринку. Зрозумійте, як вони позиціонують себе на ринку і які ціни вони встановлюють на аналогічні товари або послуги.
 • Моніторинг прайс-листів. Постійно відстежуйте ціни конкуруючих магазинів, щоб бути в курсі будь-яких змін. Це можна робити вручну або за допомогою автоматизованих інструментів на кшталт Helecos, які відстежують ціни конкурентів у режимі реального часу.
 • Цінове позиціонування. Визначте, де ви хочете позиціонувати свої продукти або послуги щодо конкурентів. Ви хочете бути недорогим варіантом, преміальним вибором або чимось середнім?
 • Диференціація цін. Визначте унікальні торгові точки або особливості, які відрізняють вашу пропозицію від пропозицій опонентів. Використовуйте ці відмінні риси для обґрунтування більш високих цін, якщо це необхідно.
 • Узгодження цін. Розгляньте можливість надання гарантій відповідності, щоб переконати клієнтів у тому, що вони отримують кращу пропозицію. Якщо клієнт знаходить у конкурента нижчу вартість, ви погоджуєтеся з нею або "перебиваєте" її.
 • Аналіз витрат. Проведіть ретельний аналіз своїх витрат, щоб переконатися, що покриваються витрати і забезпечується розумна маржа прибутку. Це гарантує, що ви зможете підтримувати свою цінову стратегію в довгостроковій перспективі.
 • Сприйняття клієнтів. Зрозумійте, як ваші цільові клієнти сприймають цінність і чутливість до вартості. Узгодьте свою цінову стратегію з очікуваннями клієнтів та їхньою готовністю платити.
 • Гнучкість. Будьте готові коригувати свої ціни залежно від змін на ринку, уподобань клієнтів або дій конкурентів. Гнучкість дозволить вам ефективно реагувати на конкурентні ринкові умови.
 • Акції та знижки. Стратегічно використовуйте акції, знижки та спеціальні пропозиції для залучення клієнтів і створення терміновості покупки. Однак переконайтеся, що ця тактика узгоджується з вашою загальною стратегією ціноутворення.
 • Обслуговування клієнтів і якість. Якщо ви встановлюєте вищі ціни, ніж ваші конкуренти, зосередьтеся на забезпеченні виняткового обслуговування клієнтів і вищої якості продукції або послуг, щоб виправдати цю надбавку.
 • Регулярний огляд. Регулярно аналізуйте й оцінюйте ефективність вашої стратегії конкурентного ціноутворення. Вивчайте дані про продажі, відгуки клієнтів і ринкові тенденції, щоб вносити корективи, засновані на результатах моніторингу.

Пам'ятайте, що конкурентне ціноутворення - це не просто порівняння або зниження цін. Йдеться про пошук правильного балансу між збереженням конкурентоспроможності та підтриманням прибутковості. Кожен бізнес унікальний, і правильна стратегія ціноутворення залежить від вашої галузі, цільового ринку, позиціонування продукту і загальних цілей бізнесу.

Для вибору ж найбільш підходящої стратегії для Вас рекомендується використання спеціалізованих систем моніторингу для аналізу завжди актуальної інформації про цінові пропозиції всіх гравців, що відслідковуються на ринку! Helecos є одним з найкращих рішень для цього з безкоштовним тестовим періодом.

Коментувати