Динамічне ціноутворення - яким воно буває?

Динамічне ціноутворення, також відоме як активне ціноутворення, передбачає формування вартості продукту на основі попиту та/або часу. Йдеться про стратегію формування прайс-пропозиції, за якої ціна на товар або послугу коригується в режимі реального часу залежно від різних чинників:

 • попит;
 • пропозиція;
 • стан ринку;
 • потреби клієнта.

На відміну від статичного ціноутворення, за якого встановлюють фіксовану ціну на товар або послугу, динамічне дає змогу встановлювати гнучкі та змінні ціни залежно від обставин, що змінюються.

Де застосовується динамічне ціноутворення?

Його застосування можливе в різних галузях промисловості та секторах, де ціни можуть коригуватися залежно від ринкових умов у реальному часі та інших факторів.

Особливо актуально це в таких галузях:

 1. Транспорт і подорожі: авіакомпанії, готелі, компанії, що надають автомобілі напрокат, і служби спільного використання поїздок.
 2. Електронна комерція та роздрібна торгівля. Інтернет-магазини часто використовують динамічне ціноутворення для коригування цін залежно від таких факторів, як попит, рівень запасів, ціни конкурентів і поведінка покупців. Прикладами динамічного ціноутворення в електронній комерції є персоналізовані ціни, термінові продажі та пропозиції з обмеженим терміном дії.
 3. Розваги та заходи: платформи для продажу квитків на концерти, спортивні ігри, театральні вистави та інші "живі" заходи. Ціни можуть коливатися залежно від таких факторів, як попит, розташування місць, популярність заходу або залишок квитків.
 4. Готельний бізнес: Готелі, курорти та оренда житла для відпочинку використовують динамічне ціноутворення для коригування тарифів залежно від таких факторів, як рівень заповнюваності, сезонність, події в регіоні або спеціальні акції.
 5. Їжа та напої: Ресторани, кафе та бари потребують цієї послуги для спеціальних пропозицій на щасливі години, знижок на обід або сезонних змін у меню. Ціни можуть бути скориговані залежно від часу доби, дня тижня або конкретних позицій.
 6. Енергетика та комунальні послуги. Деякі комунальні компанії пропонують динамічне ціноутворення за використання електроенергії або води, при цьому тарифи змінюються залежно від пікових і непікових годин або в періоди підвищеного попиту.
 7. Програмне забезпечення і технології: Постачальники програмного забезпечення як послуги (SaaS) часто використовують автокоригування вартості. Коливання прайсів можуть бути зумовлені такими факторами, як кількість користувачів, включені функції або рівень використання.
 8. Спорт і фітнес: членство в спортивних залах, спортивні споруди та фітнес-класи можуть бути користувачами програмою для надання знижок у непікові періоди, вступних пропозицій або ціноутворення на основі попиту на певні часові інтервали.
 9. Спільне використання транспортних засобів і служби доставки. Компанії, що працюють у сфері економіки спільного користування, як-от платформи спільного використання поїздок або служби доставки їжі, часто застосовують динамічне ціноутворення в періоди пікового попиту або в районах з обмеженою доступністю водіїв.
 10. Фінансові послуги. Деякі фінансові установи можуть використовувати спеціалізовані в цій галузі системи для надання кредитів, іпотек або страхових внесків на основі таких факторів, як кредитоспроможність, оцінка ризиків або ринкові умови.

Як працює динамічне ціноутворення?

Динамічне ціноутворення - одна з функцій і результат використання програми для моніторингу цін конкурентів. Кілька фактів про справжній процес у складі програми Helecos:

 1. Аналіз даних у режимі реального часу. Формування цінової політики ґрунтується на збиранні та аналізі даних у режимі реального часу для ухвалення рішень про підсумкову вартість продукту або послуги, що надається. Ці дані можуть охоплювати такі фактори як:
  •  поточний рівень попиту на ринку стосовно продукту;
  • ціни конкурентів за досліджуваними позиціями;
  • рівень запасів;
  • час доби, обраного для моніторингу;
  • сезонність продажів;
  • поведінка клієнтів або загальні тенденції ринку.
 2. Алгоритми ціноутворення. Використовуючи передові алгоритми ціноутворення та методи машинного навчання, Helecos обробляє зібрані дані, щоб визначити оптимальну ціну на товар або послугу в будь-який момент часу. Ці алгоритми враховують взаємодію динаміки попиту і пропозиції, щоб встановити ціни, що максимізують дохід або рентабельність.

Фактори, що впливають на динамічне ціноутворення

З використанням автоматичних систем моніторингу на кшталт Helecos Ви можете самостійно розставляти акценти на тому, який з показників для Вас є більш значущим на етапі формування підсумкової вартості продукту/послуги. Виходячи з цього і налаштовуються алгоритми динамічного ціноутворення.

На формування глобальної цінової стратегії магазину можуть впливати такі чинники:

 1. Рівень попиту. Динамічне ціноутворення враховує коливання попиту на ринку. Ціни можуть підвищуватися в пікові періоди або в ситуаціях високого попиту, коли він перевищує пропозицію. І навпаки, ціни можуть знижуватися в непікові періоди, щоб стимулювати рівень попиту на продукт.
 2. Кількість товарних запасів. Якщо товарні запаси обмежені, динамічне ціноутворення може допомогти керувати попитом і пропозицією, коригуючи ціни з урахуванням дефіциту. У міру зменшення запасів ціни можуть підвищуватися, щоб отримати максимальну вигоду.
 3. Ціни конкурентів. Динамічне ціноутворення враховує цінову політику ключових гравців на ринку. Ціни можуть бути скориговані для підтримки конкурентоспроможності або стратегічної диференціації пропозицій.
 4. Сегментація споживачів. Динамічне ціноутворення може бути орієнтоване на різні сегменти покупців із персоналізованим ціноутворенням на основі таких чинників, як лояльність, історія покупок або вподобання клієнтів. Це дає змогу компаніям пропонувати індивідуальні ціни для певних груп користувачів.
 5. Комунікація та прозорість. Компанії, що застосовують динамічне ціноутворення, повинні ефективно доносити до клієнтів обґрунтування цінової стратегії. Прозорість є ключем до підтримання довіри та запобігання незадоволеності клієнтів.
 6. Постійний моніторинг та оптимізація. Йдеться про безперервний процес, що потребує постійного моніторингу та оптимізації. Підприємства відстежують вплив змін цін, оцінюють реакцію клієнтів і вдосконалюють цінові стратегії для досягнення бажаних результатів.

На основі аналізу даних та алгоритмів ціноутворення підприємства динамічно коригують ціни. Це може відбуватися автоматично за допомогою програмних систем на кшталт Helecos або вручну на основі заздалегідь встановлених правил формування вартості.

Рекомендації щодо автоматизації процесу динамічного ціноутворення

Автоматизація процесу може допомогти підприємствам ефективно коригувати цінову політику в режимі реального часу залежно від ринкових умов та інших факторів.

Ось деякі кроки з автоматизації динамічного ціноутворення:

 1. Збір даних. Зберіть відповідні дані, які можуть вплинути на ухвалення рішень щодо ціноутворення. Сюди входять дані про продажі за минулі періоди, тенденції ринку, ціни конкурентів, поведінка клієнтів та інші фактори, що впливають на попит і пропозицію.
 2. Визначення правил формування вартості. Розробіть і встановіть алгоритми, які визначають, як слід коригувати ціни на основі зібраних даних. Враховуйте такі фактори, як коливання попиту, рівень запасів, ціни конкурентів, час дня/тижня та сегменти споживачів.
 3. Впровадити програмне забезпечення для ціноутворення. Використовуйте інструменти динамічного ціноутворення, які можуть обробляти зібрані дані та застосовувати правила ціноутворення. Ці інструменти можуть аналізувати дані в режимі реального часу й автоматично генерувати оптимальні ціни на основі заздалегідь визначених алгоритмів. Основними перевагами таких систем є: швидкодія, точність інформації та необмежений обсяг оброблюваних даних.
 4. Інтеграція з джерелами цінних відомостей про товари. Інтегруйте ПЗ для ціноутворення з відповідними джерелами даних, такими як база даних продажів, цінові канали конкурентів або постачальники даних про ринкові тенденції. Це гарантує, що система має доступ до актуальної інформації для прийняття точних рішень щодо ціноутворення.
 5. Моніторинг та оновлення. Постійно відстежуйте стан ринку, ціни конкурентів і поведінку клієнтів, щоб автоматизована система ціноутворення залишалася ефективною. Регулярно оновлюйте, уточнюйте правила й алгоритми ціноутворення в міру необхідності, щоб оптимізувати цінові рішення.
 6. Тестувати й оцінювати. Регулярно проводьте тести і симуляції для оцінки впливу автоматизованого динамічного ціноутворення на продажі, прибутковість і поведінку клієнтів. Аналізуйте результати, щоб визначити області для поліпшення й уточнити цінові стратегії.
 7. Враховуйте зовнішні чинники. До таких факторів можуть належати відомості, які можуть вплинути на цінові рішення, наприклад, свята, спеціальні події або зміни в законодавстві. Переконайтеся, що автоматизована система може адаптуватися і враховувати ці фактори в правилах формування ціни.
 8. Відстежуйте конкурентів. Слідкуйте за ціновими стратегіями ваших конкурентів і корегуйте свої власні ціни відповідним чином. Автоматизовані системи ціноутворення допоможуть вам відстежувати коливання прайсів і швидко реагувати, щоб залишатися конкурентоспроможними.
 9. Комунікація з клієнтами. Прозоро повідомляйте клієнтам про зміни цін, особливо якщо вони часто коливаються. Надання чітких пояснень або повідомлень допоможе зміцнити довіру та керувати очікуваннями клієнтів.
 10. Дотримання норм та етики. Переконайтеся, що ваша практика динамічного коригування прайсу відповідає законам і нормативним актам. Уникайте неетичної практики або цінової дискримінації, які можуть завдати шкоди клієнтам або порушити вимоги законодавства.

Впровадження автоматизації для динамічного ціноутворення вимагає ретельного планування, аналізу даних і постійного моніторингу. Рекомендується залучати експертів або консультантів у цій практиці, які допоможуть розробити ефективні стратегії та впровадити необхідні інструменти й процеси автоматизації.

Переваги динамічного ціноутворення в автоматичному режимі з Helecos

 • Максимізація доходів. Динамічне ціноутворення дає змогу компаніям отримувати максимальний дохід завдяки коригуванню цін залежно від ринкових умов і поведінки клієнтів у режимі реального часу.
 • Ефективне управління попитом. Узгоджуючи ціни з рівнем попиту, динамічне ціноутворення допомагає управляти і балансувати попит і пропозицію, запобігаючи затоварюванню або затоварюванню.
 • Отримання конкурентної переваги на ринку. Динамічне ціноутворення дає змогу підприємствам швидко реагувати на цінові стратегії конкурентів, диференціювати пропозиції на власний розсуд, зберігаючи лідерство продажів і рівень доходів.
 • Персоналізація. Правильно обрана цінова стратегія дозволяє встановлювати індивідуальні ціни на основі сегментів споживачів, підвищуючи їхню задоволеність і лояльність.
 • Адаптація до динаміки ринку. Програма автоматичного моніторингу та коригування цін дає змогу підприємствам адаптуватися до мінливих умов ринку, сезонних коливань або зовнішніх чинників, що впливають на ціноутворення.
 • Оптимізація прибутку. З огляду на такі фактори, як витрати, маржа та еластичність попиту, динамічне ціноутворення допомагає оптимізувати прибутковість, знаходячи оптимальне співвідношення між максимізацією доходів і збереженням конкурентоспроможності.

Динамічне ціноутворення широко використовується в різних галузях, включно з авіакомпаніями, службами спільного використання транспорту, готелями, електронною комерцією, розважальними заходами та онлайн-ринками. Однак його застосовність може поширюватися практично на будь-який бізнес, який може використовувати дані в режимі реального часу для оптимізації цінових стратегій і реагування на динаміку ринку.

Коментувати